POMOCE NAUKOWE
Zamówić
Для корректного отображения этого элемента вам необходимо установить FlashPlayer и включить в браузере Java Script.
Wideo

System Norbekova

1. O systemie

W  dawnych czasach na Wschodzie stworzony został  prosty i skuteczny system wiedzy o życiu człowieka. Jest on oparty na naturalnej zdolności każdego z nas do panowania nad swoim ciałem i aktywowania wewnętrznych rezerw organizmu. Dawni mędrcy  i uzdrowiciele, którzy  traktowali chorego jako  całość, a jego ciało – jako dom dla duszy, usuwali  przede wszystkim przyczynę choroby, uzdrawiając  duszę cierpiącego człowieka.  Doprowadzano chorego  do harmonii z naturą, a  było to możliwe dzięki jego własnej  pracy  nad sobą. Ta dawna wiedza jest podstawą systemu zdrowotnego Mirsakarima Norbekova

Unikalność metodyki

Мirsakarim Norbekov jest autorem metody, która zmieniając stan psychofizjologiczny człowieka, uczy go odkrywania ukrytych, potencjalnych możliwości,. Metoda ta stanowi podstawę Kursu Zdrowotnego Norbekova. Główny nacisk położony jest w nim na zmianę stanu emocjonalnego, wywołanie w sobie pozytywynych odczuć, takich jak radość, optymizm i zadowolenie z siebie. Słuchacze uczą się wykorzystać te stany emocjonalne dla uzdrowienia organizmu i podwyższenia komfortu w różnych dziedzinach życia (zdrowie, dobre samopoczucie, kontakty międzyludzkie), a także w celu osiągnięcia sukcesów w pracy.

Zdrowotny Kurs Norbekova "Jak pozbyć się okularów, blizn i chronicznych chorób" wpływa na motywację (ukierunkowanie osobowości), daje wiedzę i konkretne umiejętności, poprawia pamięć, koncentrację i panowanie nad emocjami, a także wzmacnia chęć do samodoskonalenia się. Dzięki umiejętności stworzenia w sobie maksymalnie pozytywnego nastawienia oraz wyobrażenia siebie jako osoby młodej, pełnej piękna, witalności, zdrowia i sukcesu, osiąga się wymierne efekty poprawy zdrowia. Kurs М.S.Norbekova wywiera pozytywny wpływ na psychiczne i fizyczne zdrowie człowieka.

Tak więc kurs M.S. Norbekova ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Pod czas wdrażania kursu Mirsakarim Norbekov wykorzystuję następne techniki:

 - prezentacji (zapoznanie słuchaczów z celami i misją indywidualnych lekcji, itp.);

  - wybór (przełączanie uwagi słuchaczów z zewnętrznych okoliczności ich życia na ich wewnętrzny stan, badanie na gotowość człowieka do pracy "nad sobą");

 - stworzenie maksymalnie pozytywnego stanu emocjonalnego;

- formowanie obrazu "doskonałości", "młodości, piękności, zdrowia i sukcesu";- sterowanie psychofizjologicznego stanu poprzez utrzymanie osobistego pamiętnika i inne dodatkowe techniki (szelf-monitoring, korzystanie z różnych środków klarowności, konkretyzacja idei kursu, techniki organizowania samodzielnego uczenia, techniki psychoterapeutyczne, szkolenie autogenne, procedury poprawy zdrowia fizycznego, itp.).

Zdrowotny kurs nie może zapewniać destrukcyjne (szkodliwy, nieuporządkowany) wpływ na człowieka, ponieważ zmienia postawy słuchaczów do problemów i wyzwań, zwiększa ich poczucie własnej wartości, zachęca do samodoskonalenie, przyczynia do realizacji słuchaczami swoich nieznanych twórczych możliwości, zwiększa aktywność (poznawczą, zawodową, społeczną itp.), samokrytyczność, ma pozytywny wpływ na niemal wszystkie podbudowy indywidualnej osobistości słuchacza (orientację, doświadczenie, procesy psychiczne, stany emocjonalne, właściwości).

Zdrowotny kurs Norbekova wprowadza następujące zmiany:

- wpływa na samopoczucie, zmieniając stosunek uczących się do problemów i zadań;

- podwyższa ich samoocenę;

- przyspiesza samodoskonalenie;

- sprzyja odkryciu swoich wcześniej nieznanych twórczych możliwości;

- podwyższa aktywność człowieka;

- wywiera pozytywny wpływ na prawie wszystkie dziedziny życia.

Norbekov jako naukowiec połączył tysiącletnie tradycje wschodniej medycyny z najlepszymi osiągnięciami współczesnej nauki. Ponad 30 lat system uzdrawienia tworzył się i rozwijał się w Uzbekistanie i Rosji. Teraz tę metodę, nazywaną systemem Norbekova, mogą poznać także ludzie z innych krajów .

System Mirzakarima Norbekova zawiera osiemnaście autorskich programów i odkryć w dziedzinie psychofizjologii.

System zawiera 10 sposobów uzdrawiania organizmu:

- gimnastyka stawów (poprawa elastyczności stawów i ich wzmocnienie);

- gimnastyka mięśni (wzmocnienie mięśni, utrzymanie ich aktywności);

- ćwiczenie woli (wzmacnianie siły woli, walka z lenistwem);

- ćwiczenie wyobraźni (fantazjowanie - jedna z cech dzieci, którą tracą dorośli);

- wzmocnienie odporności organizmu;

- masaż ginekologiczny i urologiczny (bezdotykowy);

- usunięcie defektów skóry, blizn;

- fizyczne odmładzanie (redukcja wagi, odmładzanie skóry);

- trening emocji (większość ludzi reaguje nadmiernie emocjonalnie - wpływa to negatywnie na stosunki z bliskimi);

-poprawa lub całkowite odzyskanie wzroku i słuchu.

2. O autorze

 Wszystko zaczęło się  od tego dnia, kiedy odbywający służbę wojskową Mirsakarim Norbekov  padł  ofiarą brutalnego pobicia. Cztery miesiące leżenia w szpitalu i przyszłość  śmiertelnie chorego inwalidy, i to w wieku dwudziestu lat, kiedy życie dopiero się zaczynało! Ogarnięty rozpaczą Norbekov, któremu dawano  już tylko 3 miesiące życia  myślał nawet o samobójstwie.

 Potem zaczął gorączkowo szukać pomocy. W trakcie tych poszukiwań spotkał swojego przyszłego mistrza, który miał zmienić całe jego życie. Jeden, stuletni starzec, dokonał to, czego nie potrafiły zrobić szpitale i instytuty.

Zaczęła się nauka. Najpierw był wewnętrzny opór,  wątpliwości i niepowodzenia. W końcu jednak  mądrość i cierpliwość opiekuna oraz pragnienie i determinacja samego Mirsakarima zwyciężyły chorobę. Po upływie  czterech lat był absolutnie zdrowy!

Jednak w tej chwili jego prawdziwa nauka dopiero się zaczynała: kontynuował codzienne zajęcia z samodoskonalenia, opanowując dawne praktyki mistrzów Drogi. Na sobie samym  wypróbowywał ukryte w człowieku możliwości.  W tym okresie miał już  swoich pierwszych uczniów. Powróciwszy do zdrowia, Mirsakarim zaczął pomagać innym ludziom, wykorzystując wiedzę, zdobytą od swoich mistrzów.

 Jako naukowiec połączył tysiącletnie tradycje wschodniej medycyny i najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki. Ponad trzydzieści lat  tworzył  i udoskonalał swoją metodę na terytorium Uzbekistanu i wielu miast Rosji.

Mirsakarim Sanakulowicz Norbekov jest dziś doktorem psychologii,  pedagogiki i doktorem filozofii medycyny, profesorem i członkiem szeregu rosyjskich i zagranicznych akademii, autorem wielu opatentowanych wynalazków i odkryć w nauce; to sportowiec, mający czarny pas w karate, a także pisarz, autor kilku światowych bestsellerów.

Norbekov wybrał drogę służenia innym. Drogę opartą na wiedzy, przekazywanej uczniom przez mistrza, po to, aby gromadzona przez wieki mądrość mogła dotrzeć do tych, którzy są gotowi na jej przyjęcie. Obecnie działa w Moskwie Szkoła Mirsakarima Norbekova, a jego uczniowie rozsypani są po całym świecie. Akademik Norbekov założył w Moskwie dynamicznie rozwijający się Instytut Samouzdrawiania. Kursy i seminaria wg jego metody  odbywają się we wszystkich regionach Federacji Rosyjskiej, Anglii , Niemczech, Francji, Bułgarii, Czechach, Grecji, Turcji, Izraelu, Egipcie, Tunezji. USA i Kanadzie, Meksyku, Indiach, Argentynie, Australii i Nowej Zelandii oraz wielu innych krajach. Ponad 2 miliony ludzi odzyskało swoje zdrowie dzięki metodzie Norbekova.

Dzięki uruchomieniu wewnętrznych rezerw organizmu:

znika wiele chronicznych chorób,

- wzmacniają się stawy i kręgosłup oraz  układy: krwionośny, nerwowy i pokarmowy,

- poprawia się wzrok i słuch,

- wzmacnia się odporność organizmu,

- następuje odmłodzenie. 

Mądrości mistrzów  zaowocowały wiekami doświadczeń, do których dodano nowe metody i odkrycia naukowe.

Metoda Norbekova jest przeznaczona dla ludzi w każdym wieku. Jest prosta i skuteczna. Prowadzący uczą jak można wyzdrowieć, wykorzystując do tego siłę woli i swój ukryty potencjał. Ciało otrzymuje impuls do regeneracji i samoregulacji. Te ukryte siły są obecne w każdym z nas. Słuchacze kursów Norbekova uczą się panować nad swoim ciałem i umysłem, budzą w sobie siłę.

Sekret Norbekova jest prosty. Jest on ekspertem od zwycięstwa, jego talent to znajomość ludzkiej natury i miłość do bliźniego.

„To, co wam teraz powiem pochodzi prosto z serca. Kochani, poza śmiercią nie ma źadnego problemu, którego człowiek nie  mógłby rozwiązać. To, co siejecie, będziecie potem zbierać. Jeżeli siejecie z wiarą, otrzymacie to, czego pragniecie. Jeżeli posiejecie miłość do siebie samych, osiągniecie to, o czym marzycie. Posiejcie w sobie uczucie, że jesteście odbiciem i cząstką Boga, a zobaczycie swoje boskie możliwości! Wszystkie marzenia, wszystkie rzeczy – jeśli tylko istnieją, istnieje także możliwość ich osiągnięcia. Posłuchajcie sami siebie, posłuchajcie swojej duszy!

Życzę Wam wszystkiego najlepszego! Powodzenia!

 Mirsakarim Norbekov"