POMOCE NAUKOWE
Zamówić
Для корректного отображения этого элемента вам необходимо установить FlashPlayer и включить в браузере Java Script.
Wideo

Dziecięcy kurs


Z
godnie z systemem profesora Norbekova "Dziecko Szczęśliwe"

U każdego dziecka idą ogromne przemiany na poziomie fizjologii. Zmieniają się procesy, związane z nauczaniem: pamięć, koncentracja uwagi, rozwój nowych przyzwyczajeń ruchu, logiczne pojmowanie, obrazowe przedstawienie. Oprócz tego dziecko po nowemu poznaje siebie, swoje osobowe jakości, zmienia stosunek do otaczającej rzeczywistości, poznaje nowe przeżycia!

W młodocianym wieku odbywają się ważne psychologiczne przemiany, które i są procesem kształtowania nowych przyzwyczajeń, form zachowania, cech charakteru. Dziecko może wolno i aktywnie, ucząc się nowemu, ujawniać swoje zdolności!

A może i przeciwnie, nabywać ochronne formy zachowania, zamykając się i chowając się wewnątrz. Wszystko zależy od otoczenia dziecka, podejścia do niego, rozumienia z boku dorosłych, atmosfery w domu!

Właśnie dlatego nasze zajęcia dla dzieci okazują ogromną pomoc każdemu dziecku w dorobku wewnętrznego rezonu, spokoju, zrównoważenia. To sprzyja płynnemu ujawnieniu i rozwojowi nowych przyzwyczajeń, przezwyciężeniu trudności, co pojawiają się!

Wynikiem zajęć stają się:

- Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka, co ma ogromne znaczenie w związku z zwiększeniem statycznego obciążenia;

- Głęboki wewnętrzny rezon i pragnienie działać;

- Poprawa wzroku, słuchu;

- Poprawa stanu układu odpornościowego, obniżenie zachorowalności dziecka ОPZ;

- Nawiązuje się praca wewnętrznych organów, polepsza się ogólne samopoczucie;

- Polepsza się krwiobieg organizmu, normalizuje się praca układu nerwowego, procesy przemiany materii;

- Usuwają się psychologiczne przyczyny chorób;

- Podwyższa się zdolność do pracy;

- Polepsza się koncentracja uwagi, co pozytywnie zaznacza się na nauczaniu dziecka;

- Dzieci bardziej cieszą się życiu,stają otwartymi i celowymi;

- Polepszają się komunikatywne przyzwyczajenia, dzieci łatwo nawiązują kontakt z otaczającymi jednolatkami i dorosłymi;

- Miły stosunek do siebie, wysoka samoocena, umiejętność troszczyć się o siebie i uważnie podchodzić do swojego zdrowia;

- Pragnienie do lepszego, pozytywnego myślenia;

- Polepsza się rodzinny mikroklimat, dom napełnia się miłością, spokojem, rozumieniem i wsparciem!

Dobra, radosna atmosfera zachęca do zajęć każde dziecko! Mnóstwo gier, humoru, uśmiechów! Nawet rodzice zaczynają poczuwać się spokojnymi i szczęśliwymi!

W formie zabawy dzieci łatwo opanowują wszystkie ćwiczenia i z radością polepszają swoje zdrowie.

Na zajęcia zapraszają się rodzice! Powracać do zdrowia razem z dziećmi - łatwo!

Kurs trwa 7 dni po 2,5 godziny dziennie.